En annen representant påpeker at disse politikerne ikke forholder seg til mandatet som velgerne ga dem.

Nuvel, sier vi, og er dønn enig med professor i statsvitenskap ved UiA, Dag Ingvar Jacobsen; «Det er viktig å understreke at valgsystemet ikke er for partier, men for personer som mer eller mindre har forpliktet seg til et partipolitisk program.»

Vegard Launes fra Høyre, praktiserende advokat, forsøker å gjøre et poeng av at «uavhengig» er å anse som medlem av et parti. I de aller fleste øyne så er dette, herr Launes, å betrakte å være partiløs. Folkelista var for øvrig en valgliste med kandidater fra et bredt politisk ståsted, ergo ikke et parti. Man kan jo også spørre seg om medlemskap i Krf, uten verv, oppgaver, ei stått på valgliste, skal inn oversikten din? Til sist, så er det vel «hån» å dra inn Ernst Ravnaas i Folkelista? Din «shoppingoversikt» er ikke en advokat verdig. For øvrig undres vi om hvilke tanker Høyre har ovenfor sin egen 1. nestleder og kommende listekandidat, nåværende medlem i Høyre og tidligere leder i Frp…

I Fvns artikkel om Pensjonistpartiet i utvikling, nå byens 4. største parti, omtales også partibytter. I den anledning synes vi det blir tendensiøst at avisen i sin oversikt vektlegger medlemskap i Frp for ca 40 (!) år siden. Tilbake til Launes sitt innlegg så er vi derimot enig i omtalen om varaordfører Erik Rostoft, som sammen med gruppeleder Jens Ravnaas, skal vokse partiet Sentrum, samtidig som samme personer skal holde Folkelista varm til valget i 2027. De samme personene påpeker også at de er Folkelista frem til valg23, men parallelt også drive valgkamp for Sentrumspartiet… Er dette egentlig begrunnet med å beholde årlig 60.000 i kommunal støtte og gruppelederlønn på rundt 250.000?

Er det også slik å forstå at Folkelistas oppsparte midler da skal brukes av Sentrumspartiet? Og kanskje også tenkt at FB-side omdøpes til Sentrumspartiet? Personlig så mener vi det hadde vært mye mer ryddig å trekke seg umiddelbart ut fra Folkelista, overlate roret til andre, og selvsagt jobbe videre med de gode løfter og lovnader gitt til velgerne i 2019.

Vi spør, er det viktigst å beholde drakta man ble valgt inn på, eller jobbe for de valgløftene man ga velgerne? Og hva om laget pålegges lydighet fra lagkaptein og ikke holder valgløftene? Basert på kommentarer fra flere så synes drakta viktigst, selv om valgløfter brytes.

Vår exit fra Folkelista var begrunnet av flere ting, bla at gjenværende personer ikke aksepterte flertallets vilje, samt at vi i flertallet valgte å gi ro til varaordføreren som påpekte «enten drar dere eller så drar vi». Den viktigste grunnen var likevel at Folkelista ikke var tilstrekkelig lojale mot valgløfter og valgprogram. Vi følte vi ikke hadde noe valg. Høyre har også hatt frafall, etter hva vi forstår fordi ikke valgløfter holdes.

Som professoren sier så er valgsystemet i Norge ikke for partier, men for personer som mer eller mindre har forpliktet seg til et politisk program. Vi er enige, og vi tror velgerne er enige, at å holde valgløftene er mye viktigere enn å beholde drakta.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.