De siste årene har vært krevende for skolene våre. Koronapandemien har hatt store konsekvenser for barn og unge, og vi har hatt økning i § 9 a-saker, saker der elever ikke har et trygt og godt skolemiljø.

Vold og trusler er et økende problem i norsk skole, derfor er det mange årsaker til at vi i dagens skoler har mange slitne lærere. Situasjonen blir ikke bedre av at lærerstreiken ble stoppet ved bruk av tvungen lønnsnemnd, som de fleste streiker blir. Når et yrke blir snakket ned, så er det ikke særlig overraskende at søkertallene går ned. Lærernes omdømme har dessverre blitt svekket med åra, vi er mange som må ta et felles ansvar for å heve statusen.

For oss i Arbeiderpartiet er det viktig at vi får mange flere som vil bli lærere og at studieplassene over hele landet fylles opp. Derfor er vi fornøyd med at vår regjering fikk fjernet det urettferdige 4-kravet i matte som Høyreregjeringen innførte for alle som skal inn på studie. Skal man bli lærer i samfunnsfag og norsk så trenger man ikke karakteren 4 i matte. Vi er også opptatt av at det er viktig at regjeringen stanser den såkalte avskiltingen av lærere. Vår regjering ønsker å beholde disse lærerne i skolen fordi deres kompetanse er viktig. Disse tiltakene, sammen med satsing på etter – og videreutdanning er noen av regjeringens viktige bidrag i en satsing på å rekruttere, utdanne og beholde flere kvalifiserte lærere og gi lærerne den respekten de fortjener.

Vi har gitt innspill til regjeringen om at kommuneøkonomien må styrkes, slik at vi kan ansette flere lærere, vi må følge opp normen for lærertetthet og vi vil styrke laget rundt barnet og eleven.

Søkertallene må i årene fremover gå opp slik at vi har nok lærere i fremtiden. Da må vi samtidig snakke opp læreryrket og vi må la lærerne være lærere. Vi som er politikere skal ikke gjøre lærernes jobb, det er lærerne som er fagfolk og ser hva som fungerer best for det enkelte barn og barnegruppe. Lærerne er skolens viktigste ressurs. Gjennom undervisning, danning og omsorg skal lærerne bidra til at barn og unge lærer og utvikler seg. Skolen er en viktig møteplass for barn og unge og da er det viktig at de har nok trygge og gode voksne rundt seg.