Jeg har fulgt diskusjonen om statens krav til private avløpsanlegg med interesse. Selv bor jeg i Vennesla. Jeg vil ha en ren natur og vil ikke gjøre den dårligere for fremtidige generasjoner.

For å få forståelse for jordas renseevne må en ha noen grunnleggende kunnskaper om biologi, fysikk, kjemi og geologi. Her svikter det hos de som har utarbeidet den lokale forskriften, samt tolkingen av denne.

I Vennesla får vi ikke lov til å dokumentere at anlegg er i orden, selv om det i gjennomsnitt har hatt en utnyttelse på 32,5 prosent. Det første miljøbyråkrater bør gjøre, er å ta seg en runde og se på alle offentlig eide anlegg og bygg. Fei først for egen dør, før en feier for andres.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.