Uenighetskulturen er noe positivt – også på Sørlandet!