Hun skriver blant annet: «Kommunedirektøren i Farsund kommune, Ståle Manneråk Kongsvik, avgir en negativ innstilling mot fagorganisering i hans saksfremleggelse om fusjonering av energiselskapene Agder Energi AS og Glitre Energi AS. Et av argumentene hans er frykten for at fusjoneringen vil føre til en økt grad av fagorganisering, og dermed høyere lønn for de ansatte»

I saksfremstillingen er det tatt inn et sitat fra fagbladet Magma som sier noe om at fagorganisering og administrative nivåer i en fusjonsprosess kan føre til økte kostnader. Det er altså et sitat – og ikke min personlige mening.

I over 20 år har jeg hatt lederjobb med personalansvar, siden 2018 som rådmann i Farsund. Vi har et godt samarbeid mellom fagorganiserte og ledelse, og det vil jeg tilstrebe at vi fortsetter med. Det gjelder for eksempel i arbeidet med å etablere en heltidskultur og utlysing av 100 prosent stillinger. At samarbeidet er godt kan hovedtillitsvalgte for det største forbundet i kommunen, Fagforbundet, bekrefte.

Norgaard skriver avslutningsvis i sitt innlegg: «Det er et stort fokus på å rekruttere manglende arbeidskraft til Agder. Skal vi få dekket behovet vi vil ha i årene fremover, er Agder nødt til å levere på gode og ordnede arbeidsforhold.»

Et organisert og mer ryddig arbeidsliv er et viktig bidrag for å få dette til, og da utgjør ofte fagorganisasjonene forskjellen. Det er politikere og rådmann i Farsund er enige om.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.