Det vi har fått og som dag etter dag synliggjøres, er en handlingslammet regjering ledet av en statsminister som viser større lojalitet til EØS enn til Norge og egne velgere.

Burde vi bli overrasket? Egentlig ikke. Jonas Gahr Støre trådte for alvor inn på den politiske arena som veskebærer for Gro Harlem Brundtland under hennes intense innsats for å få Norge inn under EU-paraplyen, dvs. EØS. Om han ikke fikk inn EØS med morsmelka, utviklet han utvilsomt et ukritisk forhold til EU og alt dets vesen.

Det er over tid fra høyst ulike hold gitt klart uttrykk for at kraftkrisen må løses av politikerne snarest mulig. Men det skjer altså ikke. Alvoret synes ikke å ha blitt oppfanget av statsministeren. Responsen fra regjeringen er utredninger, energisparing og nå nylig en erkjennelse av mulig strømsparing.

Folk flest er ikke alene om å være bekymret for utviklingen. Fra både LO og NHO samt den kraftkrevende industri ropes det på strakstiltak, men for døve ører.

Det hersker ingen tvil om at tilslutningen til ACER og etablering av kraftkabler for strømeksport er sterkt medvirkende til dette uføret. Nå er situasjonen blitt slik at det trengs øyeblikkelig hjelp, og dette løses ikke ved utredninger, men strakstiltak.

Folk flest kan nok holdes for narr en viss tid, men etter hvert har de fleste skjønt at fokus må rettes mot EØS-avtalen og det uføret politikerne har satt oss i.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.