Høyre, Ap, KrF, Frp, Venstre eller Kleppelista – andre små partier – ingen forskjell for en menig mann, påstås det av noen. Det er en påstand jeg er uenig i, og de fire siste årene har tydelig gitt oss en bekreftelse på det.

Mange av dem som stemte på ovennevnte partier ved forrige valg på grunn av valgløfter om bedre skole, flere i arbeid , fjerning av bompenger og mer midler til lovpålagte oppgaver, har nok blitt skuffet når en ser resultatet av løftene i dag. Det som virkelig er gjort i denne perioden er mer midler til de rikeste i samfunnet. Regninga for dette er det derimot folk flest som må betale i form av mindre ressurser til skoler, barnehager, sykehjem og bekjempelse av fattigdom.

Nå, fire år etter at flertallskonstellasjonen med Arbeiderpartiet, folkelista med flere kom med disse løftene, står vi overfor et viktig valg. Ønsker vi mer sløsing av offentlig midler, flere prosjekter for milliardærer, fortsatt høyhastighets bompengeinnkreving, flere usosiale skatter som eiendomsskatt? Denne flertallskonstellasjonen som styrer Kristiansand i dag har gang etter gang vist seg å ha store problemer med å komme til enighet og har flere ganger endt opp med å dyrke usosiale og lite framtidsrettede løsninger.

Lite demokratiske prosesser, overkjøring om folkets mening og ønske eksempelvis i Søgne saken.

Heldigvis finnes det et godt alternativ til dagens maktarroganse. Vi i Kleppelista setter skole, helse , eldreomsorg og mer demokrati framfor sløsing av offentlig midler og prestisjeprosjekter for overklassen. Vi valgte å ikke stemme på et budsjett som bevilget penger til kunstsiloen.

Politikk handler om å prioritere. Bystyreflertallet prioriterer prestisjeprosjekter til de rikeste og misbruk av skattebetalernes midler. Kleppelista prioriterer nærskole, helse og eldreomsorg.

Det er på tide med en ny kurs etter fire så alt for lange år med sløsing av offentlige midler, usosial beskatning og prestisjepolitikk. Vi trenger noen til å styre kommunen som har tro på framtida og at det er mulig å skape utvikling i hele kommunen, noen som ikke tror at en kunstsilo og en reform eller to er løsningen på alle utfordringer.

Håper mange i alle fall skal bruke stemmeretten den 11. september. For oss er valget enkelt, vi sier nei takk til fire nye år med nedleggelse av skoler, kutt i eldreomsorg og sløsing, stemmer for en ny kurs, en ny ordfører og et nytt flertall.