Foto: Gro Seland

Allerede om tre år kan store deler av energinasjonen Norge være i en tilstand preget av permanent kraftunderskudd. Da henger det ikke på greip at regjeringen foreslår skatteskjerpelser som vil føre til mindre vannkraftproduksjon i årene som kommer.

De skyhøye strømprisene som utarter seg på Arbeiderpartiets og Senterpartiets vakt rammer husholdninger og næringsliv hardt. For å få ned strømprisene har vi i Frp flere ganger foreslått å innføre midlertidig makspris på 50 øre per kilowattime, fjerne elavgiften og få på plass kraftige begrensninger i netto krafteksport til utlandet når fyllingsgraden er lav i magasinene våre. Dette er løsninger som på kort tid ville ha gitt et forutsigbart og overkommelig prisnivå på strøm.

På lengre sikt er Norge nødt til å øke kraftproduksjonen og stanse sløsing. Skal vi tiltrekke oss ny fastlandsindustri og bevare vårt konkurransefortrinn som kraftnasjon, er det ingen vei utenom. Frp vil derfor satse stort på å bygge ut mer vannkraft og oppgradere eksisterende kraftverk. Samtidig vil vi stanse elektrifisering av sokkelen med strøm fra land, som bidrar til fint lite annet enn å tappe fastlandet for kraft og øke strømprisene for vanlige folk og bedrifter.

Inntil nylig har også regjeringen virket å være av oppfatningen om at vi må bygge mer kraft, slik at vi på sikt kan unngå å havne i kraftunderskudd. På inn- og utpust har vi hørt representanter fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet snakke opp vannkraftens betydning. Fasiten på hva regjeringspartiene faktisk vil fikk vi i forrige uke, da statsminister Støre og finansminister Vedum slapp tidenes skattebombe over norsk vannkraft.

I regjeringens nye plan for vannkraften varsles betydelige skatteskjerpelser. I tillegg til å øke grunnrentebeskatningen fra 37 til 45 prosent, vil regjeringen blant annet innføre en ekstrabeskatning på 23 prosent av den delen av prisen som overstiger 70 øre per kilowattime. Det tok ikke lang tid før store kraftprodusenter som Lyse, Agder Energi og Sunnhordaland Kraftlag varslet at skatteskjerpelsene vil føre til at de dropper milliardinvesteringer i oppgradering av vannkraftverk.

Kraftpotensialet i vannkraften er enormt. Ifølge NVE ligger det rundt 23 TWh i potensiale i ny vannkraft og ved oppgradering av eksisterende kraftverk. Det tilsvarer rundt 15 prosent av Norges totale kraftproduksjon. Skal vi unngå en situasjon der store deler av Norge havner i kraftunderskudd, er vi nødt til å bygge ut mer vannkraft.

Regjeringens foreløpige svar på denne utfordringen er å svikte vannkraften ved første anledning. Det er til å bli helt matt av.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.