Ettersom temaet handler om liv og død, skal det vel noe til før han får sitt ønske oppfylt.

Som ung lege avla jeg i sin tid den hippokratiske legeed, med løfte om å ikke utføre abort. I pakt med det reserverte jeg meg også mot å utføre abortinngrep. Det ble også naturlig å velge Kristelig Folkeparti på grunn av deres klare standpunkt i abortsaken. I en periode var jeg også vararepresentant for KrF i Kristiansand bystyre.

I mange år forsøkte partiet å få gjennomslag for «retten til liv» inn i vårt lovverk, men ble hver gang nedstemt i Stortinget.

I 2018 fikk Kjell Ingolf Ropstad gehør for å innføre bruk av nemnd ved søknad om tvillingabort. For de uinnvidde kan det høres ut som en liten sak, men for den tvillingen som får livet i gave, betyr det hele verden.

Abortloven er den eneste delen av vårt lovverk som åpner for at en person kan behandle en annen person som sin private eiendom. I enhver annen sammenheng ville et forslag om å innføre en lignende lov blitt blankt avvist!

Kristelig Folkeparti bør våkne i tide, og ikke ta noen «timeout». Hvis de følger tidsånden i denne saken, er tiden definitivt ute!

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.