Nevnte prosjekt har før det er åpnet blitt tilført nærmere 100 millioner fra det offentlige til en form for drift, i tillegg til at Kristiansand kommune har tatt kostnadene til selve bygningen som foreløpig har en oppgitt prislapp beregnet til 70-80 millioner.

Prosjektet er på flere felt bra, men fra svært mange fagmiljøer var prosjektet omstridt allerede før man kom til spørsmålet om bruk av offentlige midler. Det som nå de fleste ser, som flere «høyrøstede» stemmer i vår kommune har sagt i lang tid, er et prosjekt preget av svake offentlige prosesser, elendige offentlige kontroller, ikke tilstrekkelig ledelse, som åpenbart har kostet fellesskapet uhorvelig mange ekstra millioner.

Omsider reagerer flere, noen tar også selvkritikk på at ikke flere spørsmål ble stilt underveis. De aller fleste viser til faktum som nå fremkommer gjennom landsdelens største monopolavis og NRK. Nær sagt ingen erkjenner at dette er informasjon som har blitt påpekt tidligere. Nesten ingen «husker» tidligere de kritiske spørsmålene...

I saken som nå diskuteres må vi si at vi reagerer kraftig på at enkelte heller ikke her retter tilstrekkelig kritisk blikk på offentlige prosesser og hva våre felles midler brukes til. For er det virkelig greit når Høyre fortsatt mener det er «merkelig at bevilgningen ikke videreføres»? Eller at kommunens ordfører fra Ap har en såpass «slapp» tone hvor han uttaler følgende; «En blir jo litt undrende og kanskje litt skeptisk til det som har kommet fram i media om bruken av penger…». Det synes nå åpenbart at mange offentlige millioner er sauset bort, og er det da riktig av vår øverstkommanderende fra regjeringspartiet Ap å bruke ordene som «kanskje litt skeptisk» og «litt undrende»? Vi i PP forlanger i hvert fall en helt annen tone og en helt annen røst.

PP krever helt andre offentlige prosesser, helt andre offentlige kontroller og ikke minst krever vi en kritisk gjennomgang av hva offentlige midler brukes til. Vi forstår også at et offentlig bygg som nå står ferdig, bør brukes, men vi er så absolutt ikke enig med ordføreren som nå håper at senteret kommer i gang som planlagt. Vi mener det må en helt annen plan til enn den planen som nå er lagt. Senteret skal og må selvsagt hjelpe barn, men ikke med en videreføring av den planen som til nå er fulgt.

PP ønsker å få mest mulig ut av hver offentlige krone, slik at vi får mest mulig prioritert inn mot samfunnets kjerneoppgaver som åpenbart først skal rettes mot helse, eldre, oppvekst og mestring. For å få best mulig utnyttelse så er det en forutsetning at offentlige prosesser er gode, ikke svake. Videre må det være en forutsetning at kritiske spørsmål stilles og ikke minst aksepteres og besvares, at offentlige bevilgninger er gjenstand for en solid kontroll, slik at samfunnets midler og ressurser brukes på best mulig måte. For å få dette til så må det nye koster til, koster som tør, våger, viser ansvarlighet og som har evne til å prioritere.

Innlegget er forkortet. Red.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.