Det er for meg et tankekors at du og dine tar så stor plass i å markedsføre reverseringsprosjektet på en måte som sår splid. Dere er i en alder hvor dere i liten grad får høste av det dere sår. Deres barn, barnebarn og oldebarn skal leve med dette, og kanskje er det riktigere at disse fører kampen om noe som er så viktig for fremtiden.

Også i dette innlegget fremmer du udokumenterte påstander, og noen kanskje også på kanten av hva som er sant.

«Nå viser det seg at de fleste tjenestene har blitt dårligere, og det blir trolig verre når en leser i avisen om nye innsparinger».

* Hva har du av dokumentasjon på at påstanden ovenfor er gyldig?

«Den demokratiske ulovligheten skjedde da folket stemte klart nei til en sammenslåing i en folkeavstemning».

* Hva er din dokumentasjon på at «folket stemte klart nei til sammenslåing»?

Folkeavstemning 6. juni 2016. Fakta fra SSB ser sånn ut:

INNBYGGERE SONGDALEN KOMMUNE: 6400

Samlet resultat:

- For Nye Kristiansand: 650 stemmer

- For Nye Søgne: 168 stemmer

- Ja til sammenslåing: 818 stemmer = 44,6 prosent

- Nei til sammenslåing: 1016 stemmer = 55,4 prosent

Det vi kan lese ut av tallene er at folket satt hjemme.

Hjemmesitterne fikk 3132 stemmer, noe som utgjør 63 prosent av de stemmeberettige. Valgdeltakelsen var på bare 39,6 prosent og det betyr at deres NEI ikke representerer mer enn 20,5 prosent av de stemmmeberettige.

Hvordan du kan hevde at det i 2016 ble begått en demokratisk ulovlighet, er vanskelig å akseptere. Det er ikke sånn å forstå at demokrati er et mindretallstyranni.