Svar på mitt spørsmål om hvilke tjenester Høyre vil kutte i når fylkeskommunen får 123 millioner mindre å rutte med, bare i 2023, fikk jeg derimot ikke. Mitt poeng står seg fortsatt. Hvilke velferdstjenester skal Høyre kutte i framover?

Ostad peker på behov for å dempe presset på renta ved å ta ned oljepengebruken, men Høyres kutt på 7 milliarder er en liten dråpe på et budsjett på 1800 milliarder, og ikke det som tipper renta eller økonomien.

At Høyre har råd til 16 millioner til frivilligheten, skyldes selvsagt også at det er Arbeiderpartiet og Senterpartiet sitt reviderte nasjonalbudsjett som er vedtatt. Vi i Arbeiderpartiet vil bruke det handlingsrommet til å sikre framtidig kompetansebehov for landsdelen, i motsetning til Høyre som prioriterer oppgaver som fylkeskommunen ikke har ansvaret for. Om det er for å markere uenighet med regjeringen vites ikke, men kritikken fra andre frivillige organisasjoner har kommet om det som oppleves som forskjellsbehandling og relasjoner som spiller inn.

Det er vanskelig å se hva Ostad og Høyre ønsker for Agder, bortsett fra at de støtter frivilligheten og er opptatt av folks økonomi og derfor vil spare på velferdstjenestene som fylkeskommunen har ansvaret for. Erna Solberg kuttet flatt i budsjettene hvert år, og resultatet ser vi i dag på flere områder; et fengselsvesen i Agder som var underfinansiert, Nav-kontor som over tid har mistet mange ansatte, en Statsforvalter i Agder som fikk mindre enn de andre statsforvalterne fordi det ikke ble kommunesammenslåinger i tidligere Aust-Agder. Når du får mindre penger, betyr det færre ansatte. Hvilke tjenester skal kuttes?

For oss i Arbeiderpartiet er det viktig å sørge for gode fellesskoler i hele Agder for både ungdom og voksne. Den nye opplæringsloven sikrer at flere kan fullføre videregående skole og kvalifisere seg til arbeidslivet. Den gir også voksne flere rettigheter til videregående opplæring. Endringene i lovverket, og behovet for kompetanse i regionen gjør at vi de neste årene må bruke mer, ikke mindre penger på utdanning. Vi har ansvaret for videregående opplæring og Fagskolen. Vi trenger yrkesfag, og vi skal derfor sikre at våre videregående skoler utdanner verdens beste fagarbeidere ved bla at elevene får tilgang på det utstyr som de vil møte i arbeidslivet. Tida er inne for å lage en lærlingeapp der de som vil ha læreplass matches med bedrifter som tilbyr det.

Høyres kutt nasjonalt ville medført mindre penger til kompetanseløftet regionen vår trenger.

Arbeiderpartiet og Sp i regjering har, sammen med SV, gitt unge mellom 21-24 år billigere tannlege. Nå skal de kun betale 25 % egenandel. Vi mener tennene er en del av kroppen, og vil tette hullet i velferdsstaten vår slik at alle har råd til tannlegen. Vi skal fortsette satsningen på tannhelse i fylket dersom vi vinner valget til høsten.

Hvis du mener at Agder skal styrke sin satsning på et offentlig tannlegetilbud og vår felles videregående skole med et bredt tilbud som er for alle, og ikke rammer den enkeltes lommebok – så vil en stemme til Arbeiderpartiet ved fylkestingsvalget i høst sikre det.

Innlegget er forkortet. Red.