Jeg har jobbet i offentlig barnehage, vært med å bygge opp en mindre privat barnehagekjede, drevet egen barnehage, og jeg har vært styrer i en av landets største Espira-barnehager. Denne erfaringen er noe jeg bærer med den største stolthet. Det bør alle som jobber i, leder eller driver barnehage også være. Alle som har startet opp og drifter barnehager skal være stolte av at de har skapt barnehageplasser, arbeidsplasser og mangfold i norsk barnehagesektor.

50 prosent av landets barnehager er privateide, enten kommersielle eller ideelle. Dette er fordi vi i 2003 fikk på plass et barnehageforlik som skulle sikre full barnehagedekning. For å oppnå dette inviterte man private bedrifter inn for å bidra. Jeg har vært så heldig å få lov til å bidra til dette, og 20 år senere kan man trygt si at dette har vært en svært vellykket modell for offentlig/privat samarbeid.

Fra tid til annen opplever mange barnehageeiere å bli offer for politisk ideologi, dessverre. Der politikere fra tid til annen ser ut til å synes det er helt greit å kalle bedriftseiere i barnehagesektoren for baroner og profitører, eller at offentlige barnehager ikke er innovative nok. Dette er opprørende for oss som har jobbet for at politikerne faktisk skulle få realisert full barnehagedekning. Det skaper også en polarisering mellom offentlige og private barnehager som verken tjener barna, det gode tilbudet som eiere og de ansatte i barnehagen ønsker å levere, eller motivasjon for gryende pedagoger til å søke barnehagelærerstudiet.

Slik jeg kjenner sektoren, så ønsker barnehageeiere og ansatte i barnehagene seg gode rammevilkår for å drifte gode barnehager, slik at alle ansatte kan utføre sin jobb, med nok bemanning, kompetente kollegaer og trygge styrere, som veileder personalet gjennom barnehagehverdagen for å gi barna en god start på sitt skoleløp. Disse vilkårene er også forenelig med foreldrene sine interesser og det barnehagetilbudet de ønsker for sine barn.

Forrige uke arrangerte vi i NHO Geneo en samling om barnehagesektoren: «Fra kapasitetsutvikler til kvalitetsutvikler». Her ble det satt fokus på kvalitetsarbeid som mange barnehager allerede har implementert, men også hvilke muligheter som ligger i godt offentlig-privat samarbeid. Private barnehager vil gjerne bidra sammen med de offentlige barnehagene til at vi får en enda bedre barnehage for våre barn.

Dette skal ikke handle om hvem som er best og dårligst, det er viktig at vi jobber sammen for å øke kvaliteten i hele barnehagesektoren. Alle gode krefter må med for å sikre videreutvikling av kvalitet og kapasitet i barnehagesektoren. Dette er til det beste for barna våre.