Dog, etter flere år med påstander om udemokratiske prosesser, så møter disse seg selv virkelig i døra. De er tross alt sinte fordi de mener at de ble tvangssammenslått tross rådgivende folkeavstemning. Så hvordan kan man da logisk si at borgere av det som var Kristiansand kommune før sammenslåingen, ikke skal få være med å avgjøre sin egen kommunes fremtid?

Det blir vel så udemokratisk om 15 prosent av befolkningen i storkommunen Kristiansand skal få avgjøre fremtiden for alle, ved at kun Søgne og Songdalens befolkning er stemmeberettigede. En eventuell oppsplitting av kommunene vil ramme samtlige borgere av storkommunen både økonomisk og med tanke på kvaliteten på tjenestene som leveres, og det er derfor logisk at samtlige borgere av det som nå er Kristiansand kommune, skal få være med å avgjøre sin kommunes fremtid.

Man henviser stadig til at dette ble gjort feil helt fra begynnelsen, når man argumenterer for at Søgne og Songdalen burde være selvstendige. Der kan jeg si meg litt enig; feilen som ble begått var at man i det hele tatt laget lokale, rådgivende folkeavstemninger, men bare i kommunene rundt Kristiansand. Man tvang sådan Kristiansand inn i dette, dog uten rådgivende folkeavstemning, akkurat som mange påstår man tvang Søgne og Songdalen. Derfor bør innbyggere i det som tidligere var Kristiansand kommune få lov å være med å stemme om vi skal beholde kommunen som nå, eller gå i full revers inn i fremtiden med all den usikkerheten, og de økonomiske byrdene det medfører.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.