Faste og påske rommer alt av livets spenninger og mangfold. I fastetiden inviteres vi til å stille en del spørsmål. Hva er det i mitt liv som får for stor plass? Hva trenger jeg å gi avkall på for å få er mer meningsfylt liv?

I dagene før faste er det karneval som har religiøs betydning. Det ser ut til at dette har kommet tydeligere frem de siste årene, blant annet i barnehagene. «Carne val» – si kjøttet farvel – forteller jo at det går mot faste. Katolikkene skulle spise lett mat og det holdt med et varmt måltid om dagen. Og fredagen skulle en unngå kjøtt. Da var det fisk på middagsbordet, noe som gledet de norske klippfiskeksportører. De har som oss andre merket at mye er annerledes. Også for katolikker i Sør-Europa og i Sør-Amerika er fasten på vikende front. Det er ikke så viktig å legge om kosten i 40 dager.

Men det er ikke bare kristne som faster. Mange muslimer på Sørlandet tar fastemåneden ramadan svært alvorlig. I Koranen kan vi lese om faste. Og i motsetning til kristendommen inngår fasten som en del av religionen. Ramadan er altså en viktig del av det å være muslim.

Det er viktig å opprettholde noen tradisjoner knyttet til faste og påske. Uten dem blir vi fattigere som mennesker.

Og det er en vesentlig forskjell på faste og påske, hverdag og fest. Hvis alle dagene blir like, har vi mistet noe vesentlig. For tradisjoner knyttet til faste og påske har sin betydning. Livet blir fattigere hvis vi helt glemmer fastemotivene. Men etter fasten kommer festen!

Å være menneske betyr å leve hele alfabetet. Mellom a og å, eller alfa og omega, den første og den siste som vi leser om i Åpenbaringsboken, rommer alt av livets spenninger og mangfold. Bokstavene er noe mer enn ord. De er også følelser og drømmer. Og bønner og håp.

Langfredag er en sentral dag – ikke bare i påsken. Mange sørlendinger opplever langfredag daglig.

Her hjemme er det mange som sliter økonomisk. Flere blir fattige. Og i Gaza får mange ødelagt sine liv. Det gjør de også i Ukraina, i Sudan og andre steder hvor mennesker får sine liv. Der bombene faller vet befolkningen hva langfredag er.

Men håpet lever. Det kan ingen ta fra oss, selv om det blir vel mange langfredager, også på Sørlandet!