Onsdag 15. februar opprettholdt Kristiansand bystyre for andre gang sitt vedtak om å ikke splitte opp kommunen eller gjennomføre en folkeavstemming. Statsforvalterens rapport underbygger også denne kloke avgjørelsen.

I Hurdalsplattformen står det at dersom kommuner søker om løsrivelse, vil regjeringen sette i gang en prosess. Vi må minne deg på, herr Støre, at Kristiansand kommune aldri har søkt om oppsplitting etter sammenslåingen i 2020. Til tross for bystyret sine vedtak har forkjemperne nå i flere år opprettholdt sine narrative mantra; «Det er begått en stor urett som det må rettes opp i», «Det er innbyggerne i Søgne og Songdalen som skal bestemme – lokaldemokratiet.»

De har da virkelig blitt hørt. Først ved at kommunalminister Gjelsvik kom uanmeldt for å møte Søgne-gruppa medio juni 2022. I tillegg foregikk det en prosess i kulissene som ble synliggjort i brev fra kommunal- og distriksdepartementet til statsforvalteren, datert 17. juni 2022. Her kommer det frem at kommunalministeren velger å benytte seg av inndelingsloven § 8 tredje ledd og § 9 om «Saksutgreiing» .

Departementet har nå gjennomført utredning som kartlegger og viser konsekvensene av å dele Kristiansand kommune, og vi kan vel være enige om at dette ikke er lystig lesing, for en deling vil kunne få store konsekvenser.

Vi er svært mange i bydel Søgne og Songdalen som ikke hører til forkjempergruppene av oppsplitting, og har derav gitt vår fulle støtte til bystyret i Kristiansand som forvalter lokaldemokratiet i praksis.

Mener du, Støre, at vi som mener at dagens kommunestruktur må opprettholdes er blitt hørt og lyttet til av herr Gjelsvik? At en statsråd i sittende regjering anno 2022/2023 har en slik fremtoning og maktarroganse som Gjelsvik nå utviser, overfor lokaldemokratiet og mange innbyggere i Kristiansand, er ikke mindre enn hårreisende og sterkt kritikkverdig. Nå forsøker han i tillegg og finne lovhjemmel /ny forskrift for å presse fram en innbyggerhøring. Han overkjører bystyre, to folkeaksjonsgrupper som sier Ja til Songdalen & Søgne i Kristiansand og mange innbyggere som ikke ønsker eller kan forvare en oppsplitting.

Du vet like godt som oss at folkeavstemminger og innbyggerhøringer kun er rådgivende, men ut ifra hvordan vi oppfatter gruppene kommunalministeren har valgt å lytte til, framfor tusenvis av andre innbygger i Kristiansand og ikke minst bystyret, må vi tillate oss å spørre om også Støre mener at de skal være avgjørende? Mener du virkelig at en aksjonsgruppe skal gis myndighet til å bestemme på vegne av tusenvis av innbyggere og i tillegg overkjøre to tydelige vedtak i bystyret?

Mener du virkelig at en aksjonsgruppe skal gis myndighet til å bestemme på vegne av tusenvis av innbyggere og i tillegg overkjøre to tydelig vedtak i bystyret?

De fleste av oss har erfart urett her i livet, men på et tidspunkt må vi slippe taket og gå videre. Det er så graverende den innblandingsprosessen Gjelsvik kjører i lokaldemokratiet i Kristiansand at det nesten ikke er til å tro. Hvorfor er du unnvikende og fraværende i denne prosessen, Støre? Vil den utløse regjeringskrise for deg om du setter foten ned nå?

Den demokratiske myndigheten er tildelt og gitt våre folkevalgte, bystyret i Kristiansand, der hvor den hører hjemme. Det er nok nå, Støre, nå må du sette foten ned for din samarbeidspartner i regjering. Det er på tide du lytter til dine lagkamerater og bystyrets vedtak i Kristiansand. Nå må denne saken avsluttes så vi kan komme oss videre, og hver og en av oss må selv ta ansvar for å bearbeide følelsen av urett som noen mener er blitt begått.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.