For min del har jeg et hus bygget i 1984, godt isolert med stipulert forbruk på 23.000 kwt for 2022. Etter å ha gått gjennom strømregningene for i år, viser det seg at jeg har fått ca 13.000 i statlig strømstøtte. Nå gjenstår 3 mnd av året og med forventede høye strømpriser blir det vel 6-7000 kr i statlig strømstøtte. Totalt for året ca 20.000.

Dette harmoner veldig dårlig med statsrådens regnestykke. Skulle jeg fått 46.000 i strømstøtte, måtte jeg hatt et forbruk på mellom 40.000 og 50.000 kwt i året. Hvor mange familier på Sørlandet har et slikt forbruk? Påstandene fra statsråden er vel det man kaller fake news, eller i beste fall villedende politisk reklame. Jeg oppfordrer statsråden til å komme med en redegjørelse om hvordan han har kommet fram til 46.000 i strømstøtte til familier på Sørlandet.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.