Og da er det viktig at vi alle bidrar til å utvikle denne som best vi kan. Vi vet vi har store utfordringer med en stadig økende andel eldre, flere sliter med svak økonomi og rentene er høye, mange står dessverre i matkø, og den kommunale gjelden er for høy.

Så da er det viktig å prioritere riktig, helse og oppvekst er de store områdene som vil kreve mest. Idrett og frivillighet vil alltid være et prioritert område for meg, og ikke minst er det viktig for mange unge, men også dem som ikke har anledning til å frekventere kulturområder der terskelen er høye billettpriser m.v. Idrett og frivillighet er også viktig for folks helse, ikke minst det å få folk ut i de mange flotte turområdene vi har, men det gjelder også å legge til rette for gode anlegg.

Men litt tilbake til høringen eller avstemningen, som dessverre var nødvendig. Og resultatet må vi alle akseptere, selv om kommunens to mest sentrale politikere sa klart ifra at de ikke ville godtatt et motsatt resultat. Jeg har hatt mine argumenter for at Søgne og Songdalen skulle gjenoppstå som egne kommuner, men det viktigste for meg etter tvangssammenslåingen ved forrige høve var at vi nå fikk gjennomført denne høringen. Og den bør vi selvsagt respektere resultatet av.

Men jeg tror og håper at vi alle politikere nå har lært, og ikke minst at vi må ha et stort fokus på alle deler av kommunen, det er langt fra Drangsholt i Tveit i øst til Ålo/Try i vest , fra Flekkerøy/Randesund i sør til Finsland i nord, så vi må ta vare på alle og legge til rette for at tilbudene innen helse, oppvekst, kultur, idrett og frivillighet m.v. tilfredsstiller alle og ikke er for langt unna. Det kan ha sine økonomiske utfordringer å klare dette, men det må da balanseres, og det vil nok også påvirke inntektssiden i fremtidige kommunebudsjetter.

Og for de ulike partiene blir det viktigere enn noen gang å nominere riktig ved fremtidige valg. Det vil være viktig å prioritere dyktige politikere fra Søgne og Songdalen høyt oppe på listene for at disse kommunedelene blir ivaretatt på en trygg og rettferdig måte.

Avslutningsvis en stor takk til aksjonsgruppene i Søgne og Songdalen med Sigurd Berg Aasen, Morten Mosberg, Vidar Ertzeid og Odd Jørgensen med mange flere som nå har stått på i lang tid og lagt ned tusenvis av dugnadstimer og ressurser for å ivareta sine tidligere kommuner. Dette må på ingen måte føles som noe nederlag, for denne saken har definitivt økt oppmerksomheten for at storkommunen er så mye mer enn hva den var i 2019. Takk til dere alle!

Og så håper jeg at dette har motivert til fortsatt politisk engasjement fra de nevnte aksjonsgruppene til beste for de nå permanente kommunedelene Søgne og Songdalen, jeg ser gjerne dere som fremtidige medlemmer av bystyret. Og her er det viktig at partiene er på hugget når nominasjonene skal gjøres, for her fins virkelige ressurser med lokalkunnskap som bør brukes.

Men først skal aksjonsfolket få sin velfortjente hvil og evaluere det som nå har blitt resultatet.