Hadde vi vært 15 år og ville gå yrkesfag, har vi i dag liten oversikt over behovet for fagarbeidere eller hvilke arbeidsplasser eller bedrifter som tilbyr læreplass.

Tida er inne for å lage en app der de som vil ha læreplass matches med bedrifter som tilbyr det.

Arbeiderpartiet tar initiativ til å lage en!

Den mest etterspurte kompetansen i arbeidslivet i dag er fagarbeideren, og i framtida vil behovet bli enda større. Dette gjelder i hele arbeidslivet, både i privat og offentlig sektor. Utdannes det for lite fagfolk, kan konsekvensen bli at nye næringer ikke klarer å etablere seg, eller at eksisterende arbeidsplasser mister sine ansatte.

En lærlingeapp vil gi elevene oversikt over ledige læreplasser på få sekunder og vil være en viktig brikke i læreplassgarantien vår.

Det er mange som får hjelp til å finne læreplass av familie, lærere og opplæringskontor. Men de kanalene som skal være tilgjengelig på nett, preges av dårlig oversikt og liten tilgjengelighet. Slik kan vi ikke ha det. Elever, foreldre, rådgivere og mange andre aktører har behov for oversikt over behov i ulike bransjer og bedrifter. På samme måte som privat og offentlig sektor har behov for å gjøre kjent at de har ledige læreplasser.

Bli med på et eksperiment. Google «Jeg vil ha læreplass i Kristiansand». Er du heldig, finner du fort fram til vilbli.no – men lærebedriftene og behovet er ikke lett å finne. Mange klikk, og flere ulike nettsteder er informasjonskanalen i dag.

Teknologien er her, informasjonsbehovet er stort; framtida er en lærlingeapp!