Vi anerkjenner at Israel-Palestina-konflikten har en lang og komplisert historie, tung av folkemord og undertrykkelse og maktpolitikk.

Men om mye er vanskelig, burde det være enkelt å være enige om at barn skal få leve i fred.

Alle barn.

Vi kan ikke stå tause og se på at barn bombes, at gisler holdes fanget, eller at sivile sperres inne der krigen legger alt øde. Derfor vil vi rope ut for fred, anstendighet og menneskeverd.

Vi roper:

Ingen krigshandlinger mot sivile!

Ingen bombing av barn!

Ingen flere brutale angrep på de forsvarsløse.

Om vi tror disse barna som rammes av terror og bomber

er Guds barn

at de er Abrahams barn

at de er verdens barn

at de er våre felles barn som menneskehet –

Så er de bare barn

Og uansett hva vi tror på og holder hellig,

så vet vi

at det som dreper barn,

aldri er en løsning.

La våpnene hvile

La barna leve

leke og lære

i trygghet

i frihet

i fred.