Etter at stortingspartiene besluttet at Norge skulle bli med i EUs strømmarked ACER, har Norge «importert» europeiske priser og fått en eksplosjonsartet økning av strømprisene. Dette er å forstå som en ekstra skatt eller avgift for nordmenn.

Hva staten skal bruke sin økte strøminntekter på, diskuteres nå av stortingspartiene på venstresiden. Rødt foreslår å bruke ekstraskatten til gratis tannhelsetjeneste. Arbeiderpartiet vurderer billigere barnehage.

I 2022 har Norge tjent 27 milliarder kroner mer enn normalt på strøminntekter i perioden fra 1. januar til 19. juli. I tillegg har Norge rekordhøye oljeinntekter. I følge Nordea vil den norske staten tjene 1200 milliarder kroner på salg av olje og gass i 2022 alene. I 2021 hadde Norge en netto kontantstrøm på 287,5 milliarder kroner på petroleumsvirksomhet. Staten anslår at den vil ha 933 milliarder kroner i netto kontantstrøm i 2022. Med andre ord over tre ganger så høy kontantstrøm fra oljeinntekter i 2022 sammenlignet med 2021.

Til tross for at staten tjener historisk mye fra oljesalg og strøminntekter, vil venstresiden i norsk politikk likevel øke skattene ytterligere – særlig for de rike. Det virker som stortingspartiene – særlig venstresiden – aldri får nok. Til tross for at nordmenn har fått en kraftig forverret privatøkonomi og småbedrifter går konkurs som følge av høye strømutgifter, er det ingen av stortingspartiene som snakker om skattelette – med unntak av Frp.

Før staten fikk økte oljeinntekter og økte strøminntekter, brukte Norge cirka dobbelt så mye som eksempelvis Finland og Sverige i offentlige utgifter per innbygger. Den praktiske politikken til stortingspartiene går ut på at det offentlige skal fortsette å ese ut, og at nordmenn flest skal beholde stadig mindre av egen verdiskaping.

Private husholdninger har fått drastisk svekket økonomi som følge av økt rente, historisk høye strømpriser og drivstoffutgifter. Med en stadig større stat, selv under Erna Solberg og hennes såkalte borgerlige regjeringer, er det på tide å prøve noe helt nytt. La befolkningen få mindre inntektsskatt, la dem slippe drivstoffavgifter, strømavgifter og fordyrende avgifter på mat. Sett offentlig sektor på en historisk slankekur, og gi nordmenn skattelette og avgiftslette.

Stortinget bør i tillegg umiddelbart trekke Norge ut av EUs dysfunksjonelle energibyrå og strømmarked, ACER.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.