Det som opprinnelig var ment som en opprydningsaksjon i Kyiv i form av en weekend-dugnad for interesserte frivillige, har ifølge ham utviklet seg til et påtvunget oppgjør med Vestens «atomutpressing».

«Vi er nå i mindre grad i krig med Ukraina enn med det kollektive Vesten.» Hans forsvarsminister Sergej Sjojgu, ifølge vestlige referater.

Det fremgår at Putin forbeholder seg å velge våpen. «Russland vil bruke alle virkemidler.» Også atomvåpen.

I såkalt moderne tid har verdens nasjoner like siden Folkeforbundet ble dannet umiddelbart etter første verdenskrig, snakket og skålt for fred gjennom dialog og forhandlinger. Vi konfronteres likevel stadig med vold som substitutt, og vise hoder hevder at slik vil det alltid bli. Menneskets natur er ikke bærekraftig, og Armageddon rykker stadig nærmere.

Det finnes imidlertid også motstemmer. De som hevder at historien tvert imot viser vår enestående tilpasningsevne og en sivilisasjonshistorie om mindre krig, fattigdom og undertrykkelse enn før.

Onsdag, etter morgennyhetene fra Moskva, har Vestens ledere samstemt latt sin fordømmelse høre i og utenfor FN-bygningen i New York. Vi må antagelig vente lenger på reaksjonene fra Kina og India, men at Putins ord har skapt uto i verdenssamfunnet er det ingen tvil om.

Fordømmelse er imidlertid ikke nok.

Dueller var inntil midten av 1800-tallet den engelske gentlemans moralske – om enn ikke lenger lovlige – grep når æren sto på spill. Både kirken, kongen og parlamentet fordømte den meningsløse oppfordringen til drap, men fordømmelsen var ikke nok. Selv hertugen av Wellington, Napoleons banemann ved Waterloo, lot seg ikke stanse av den forventede alminnelige fordømmelsen da han fant sin ære offentlig krenket i spørsmålet om irenes «emansipering».

Duellering tok først slutt da fordømmelsen ble tilføyet og erstattet med allmen forakt.

«Så lenge institusjonen bare ble fordømt, som ond eller dårlig, kunne den blomstre; først da den ble foraktet, vaklet den», skrev den britisk-ghanesiske filosofen Kwame Anthony Appiah i sin bok «The honour code. How moral revolutions happen» i 2010.

Eksperter og andre observatører forteller at Kina slett ikke er tilfreds med Russlands fremferd i Ukraina. Store handelsnasjoner ønsker tradisjonelt ro og påregnelighet i internasjonale forbindelser. Den «nye verdensorden» ble først avfattet på russisk.

Ære og respekt er universelle valutaer. Putin og hans medløpere er klar over prisen ved å bli et parialand, men tonen fra verdenssamfunnet må skjerpes fra fordømmelse til tydeligere forakt.

Med Oscar Wildes ord: Så lenge krig bare blir sett på som ondskap, vil den ha sine tilhengere. «When it is looked upon as vulgar, it will cease to be popular.»

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.