Fædrelandsvennens politiske redaktør, Vidar Udjus, kritiserer regjeringens vilje til å stille med penger til oppløsning av tvangssammenslåtte kommuner. Spesielt i trange tider er det lett å nikke til at disse pengene isolert sett kunne ha gjort bedre nytte for seg i tjenesteproduksjon. For eksempel i Kristiansand der gjelda nå er så høy at i møte med mer normale rentenivåer, sliter kommunen big time med å få endene til å møtes.

Ja, kommunens økonomidirektør kaller situasjonen «ekstremt dramatisk» og sier at enten må det kuttes i tjenesteproduksjonen eller så må e-skatten opp.

Vi vil minne Udjus på at flertallet i Søgne og Songdalen ikke ville inn i Nye Kristiansand. Vissheten om at det ville medføre et farvel til de to kommunenes mer forsiktige, men samtidig robuste økonomi, og velkommen til den høyt gearede økonomien med høy gjeldsgrad finansiert med fremtidig vekst, veide tungt når folk gjorde opp sin mening før folkeavstemningen.

Vi noterer oss også en inkonsekvent holdning fra Udjus sin side hva gjelder statlige midler. Han er skeptisk til å bruke (ubetydelige størrelser) statlige midler til å gjenopprette folks respekt og tiltro til demokratiet og politikere. Samtidig er han som politisk redaktør en varm tilhenger av «gratispengelinja» der Kristiansand får tildelt beløp i milliard klassen til omstridte prosjekter som Kunstsilo, Kilden, Gartnerløkka osv.

Nei, takk og lov for at rettferdighet ikke har en øvre pris. Det som har skjedd i prosessen med sammenslåingen av nye Kristiansand er under enhver kritikk, og folket skal nå få lov til å være med å bestemme nye Kristiansands videre skjebne. Resultatet av folkeavstemningen vil bli avgjørende.

Vi sier bare tusen hjertelig takk til regjeringen som gir oss denne muligheten og dermed også gir oss tilbake troen på demokratiet.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.