Mine barn er heldige. De har kvalifiserte, dyktige lærere som kan fagene sine og har en god pedagogisk utdannelse i bunn. Dette gjør at de vet hvordan de skal møte barna mine i faglige utfordringer og når det sosiale blir vanskelig. De har erfaring med skole-hjem-samarbeid, og kan i samarbeid med oss hjemme støtte barna mine på en best mulig måte. Mine barn er heldige, for nesten 20 prosent av lærere i norske klasserom er faktisk ikke lærere. Jeg tenker det er forskjell på en vikar rett fra videregående og en lærer med pedagogisk og faglig utdannelse.

Du skriver i kommentaren din at streiken kommer på et ugunstig tidspunkt. Jeg er enig, utfordringen er vel at det aldri er et gunstig tidspunkt å streike på? Vi har tapt i lønnsveksten seks år på rad, og KS har ingen intensjon om å gi oss dette tilbake. I årets lønnsoppgjør ble jeg tilbudt en lønnsøkning på 2,5 prosent med min femårige utdannelse og min ansiennitet. Det er langt unna frontfagets 3,7 prosent.

Hvor lenge tenker du vi skal fortsette å tape fordi en streik er ugunstig? Opptaket til lærerutdanningen går ned, og over halvparten av lærerne har de siste årene søkt andre jobber eller vurdert å gjøre det. 40.000 lærere har valgt bort yrket. Dette er de lærerne mine barn skulle hatt videre i sin skolegang. Vi må få disse lærerne tilbake, samtidig som vi gjør yrket attraktivt for nye generasjoner ungdom som skal ut i yrkeslivet. Da må vi anerkjenne at lønn er en viktig faktor.

Jeg forstår at dette går ut over en uskyldig tredjepart, slik er det dessverre alltid i en streik. Samtidig går lærermangelen også ut over en uskyldig tredjepart, de samme elevene. Og den kan ikke avblåses om en uke eller en måned. Den krever langsiktig jobbing, med en arbeidsgiverorganisasjon som ser og anerkjenner alvoret. Som anerkjenner at læreren gjør en viktig jobb i klasserommet, og ikke kan erstattes av en billigere ufaglært.

Jeg støtter streiken, slik at mine barn også i fremtiden kan få dyktige, kvalifiserte lærere på skolen!

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.