Hovedbudskapet er at det må gjøres noe med årsakene til fattigdom, ikke bare symptomene. Innlegget konkluderer med at fattigdom best bekjempes ved at kommunen gir elevene en god skole og at kommunen sørger for at det skapes jobber. Oppskriften som til alle tider har være å finne i alle partiprogram, må være ei mager trøst for alle de som står i de stadig lengre køene hvor det deles ut mat og klær.

Politikerne i alle partiene, fra Arbeiderpartiet til Fremskrittspartiet, mener at å løse problemet med fattigdom i verdens rikeste land ved å gi alle en inntekt å leve av, ikke lar seg gjøre. De arbeidsuføre må ikke ha mer å leve av enn de lavest lønnede.

Det kan føre til misbruk av velferdsstatens ordninger.

Statsministeren uttalte at vi ikke må komme i den situasjonen at folk på trygd har mer i inntekt enn de i arbeid. Han sa ingenting om hva som er lav lønn eller hva som må til for å avskaffe fattigdom. Alle politikere vet at å øke barnetrygda, bedre bostøtteordninga, innføre gratis SFO og liknende tiltak er å pirke i overflata av problemet. De sier som Høyre-politikerne i bystyret, å løse fattigdomsproblemet er ikke aktuell politikk, andre hensyn går foran.

Vi nærmer oss en valgkamp, men det er vel for mye å forvente at den alltid pågående diskusjonen om lønn skal innbefatte de som ikke er arbeidsføre. For eksempel at noen vil antyde hva en rimelig levestandard er for en minstepensjonist eller en arbeidsufør eneforsørger.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.