Knapphetens lov er grunnleggende i økonomi. Mer vann gir billigere strøm, samme vannmengde gir samme strømpriser, og mindre vann gir dyrere strøm, og dette har å gjøre med hvordan vannmengdene kommer i magasinene til kraftselskapene, og det er krise om det er for lite vann!

Den økte skatten på inntektene til Agder Energi fra regjeringen kan være alvorlig. Og det betyr at tidligere lønnsomme prosjekter blir ulønnsomme, og dermed kan man ikke gjøre alt mulig og ta all mulig risiko, og man kan ikke satse på all mulig utbygging.

Agder Energi satser på nye prosjekter og på å bygge ut eksisterende anlegg, om de har midler til det, og overskuddet er stort nok. Og i tillegg går overskuddet til å betale ut utbytte til aksjonærene. Og det betyr at Agder Energi er avhengig av nok vann i magasinene, og at det blir større og større salgsinntekter.

Krigen i Ukraina skaper høyere strømpriser siden det blir knapphet på strøm, og økt eksport fra Norge er jo heller ikke gunstig for strømprisene, siden vi får mindre strøm i vårt eget land da, og prisene på strøm stiger. Så det gjelder å finne fornuftige løsninger å gjøre dette på, og all vitenskap viser at det er valg som må gjøres.

Innlegget er forkortet. Red.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.