Det er viktig at våre meninger og perspektiver blir utfordret i samtaler med andre mennesker som har andre bakgrunner. Unge mennesker med internasjonal bakgrunn vil være med å utfordre satte normer på en måte som nordmenn ikke kan gjøre.

Vi vil at mennesker med internasjonal kompetanse skal ønske å bo, arbeide eller studere i Norge. Vi som samfunn gagner så enormt mye på det. For å kunne høste fordelene av kompetansen, erfaringene og perspektivene som internasjonale innbyggere bidrar med, må det tilrettelegges for dette. Det nytter ikke at de som velger å komme til Norge er ressurssterke mennesker med et ønske om å bidra, hvis det ikke blir tilrettelagt for at de også kan være delaktige samfunnsborgere.

Det å tilrettelegge for internasjonale innbyggere tar tid. Men vi liker å se på det som en investering. Det skal være enkelt å lese informasjonen om kommunen du bor i selv om du ikke er fra Norge. Det skal være en selvfølge at innhold på nettsider blir publisert på mer enn kun norsk. Og, det skal være en selvfølge at vi som samfunn klarer å tilpasse oss et større språklig mangfold.

Hvis ikke regionen klarer dette viktige oppdraget vil kommunen gå glipp av viktig kompetanse, gode ressurser og et kulturelt mangfold som kommer hele samfunnet til gode.

Lisa Kjosnes Fredsvik

mangfoldspolitisk ansvarlig i studentorganisasjonen i Agder

Maiken Køien Andersen

leder i Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vi i STA har 3 faktorer vi mener er viktig for at Agder skal være en region som tilrettelegger for inkludering av internasjonale innbyggere:

  • 1. Kommunikasjon: Alt av informasjon om ulike tilbud og fritidsaktiviteter må oversettes, slik at den også er tilgjengelig for ikke norsk-talende innbyggere. Oversettelse av denne informasjonen til engelsk er et minimumskrav. Vi i STA mener derimot at oversettelse til flere språk utover norsk og engelsk er en forutsetning for at internasjonale innbyggere skal kunne få mulighet til å delta i samfunnet på lik linje med resten av befolkningen.

  • 2. Ingen fordommer: Det er viktig at internasjonale innbyggere ikke opplever fordommer eller diskriminering fordi de ikke snakker norsk eller ikke kjenner til den norske kulturen. Vi som samfunn kan ikke forvente at internasjonale innbyggere vet noe de ikke har blitt fortalt. Dette er en ypperlig mulighet for nordmenn til å opparbeide seg kompetanse om mangfold, samtidig som de lærer bort norsk språk og kultur.

  • 3. Norsk språkkurs: Vi kan ikke forvente at internasjonale tilflyttere skal kunne delta aktivt uten tilstrekkelig tilrettelegging. Begrepet «språk er makt» er en god betegnelse på nettopp dette. Vi må ha et bevisst forhold til språket og nivået språket overføres på. Det skal ikke være tilfeldig hvem som blir tilbudt språkopplæring når tilflyttere kommer til vår region. Dette skal være noe alle har krav på.