Festivalen genererer også et betydelig bidrag til det lokale næringsliv. De siste årene og spesielt siste året har festivalen vokst betydelig og legger mer og mer beslag på vårt flotte område.

I starten brukte festivalen en liten uke på etablering, gjennomføring og nedrigging. Nå brukes det 2 uker til dette.

Kommunen har også godkjent at deler av Bystranda holdes åpen for publikum under anleggsperioden. Det er stor aktivitet med semitrailer og trucker som kjører og rygger ned på strandområde. Dette utgjør en stor risiko for ulykker og jeg har selv vært vitne til nestenulykker under arbeidet.

Kommunen har gjort et flott arbeide med å utvikle Bystranda til et attraktivt og flott område til stor glede for byens befolkning og de mange turister som besøker området. Når kommunen leier ut Bystranda to uker i vår korte sommersesong fremstår det som ganske underlig for meg.

Hva mener du? Delta i debatten nederst i innlegget.

Rettighetene til Palmesus ble i 2021 kjøpt opp av det internasjonale selskapet Superstruct Entertainment som tidligere grunnlegger og eier Leif Fosselie samt Lund Gruppen kjøpt seg inn i. Det er først og fremst oss beboere som er berørt av de negative sidene ved festivalen.

Palmesus etterlater seg et stort fotavtrykk i form stor slitasje på området. Under festivalen urineres det i våre inngangspartier og hager, dette i tillegg til flaskeknusing og nattebråk. Tangen har de siste årene hatt en markant boligutbygging med den følge at det offentlige rom er redusert. Bystranda er og blir da en kjærkommen plass for oss beboere og alle andre som besøker stranda.

De siste årene har kommunen brukt flere millioner på utvikling av Odderøya til festival og konsertplass, Odderøya Amfi med god kapasitet, Bendiksbukta med strand og mulighet til utbygging i sjøkanten samt Idrettshall som kan brukes til nachspiel. Dette er også et område som ikke ligger tett på beboelse.

Palmesus med sine ressurser vil etter min mening kunne arrangere en flott festival på Odderøya uten å miste sin identitet. Palmesus er blitt for stor for Bystranda med de negative konsekvensene det nå medfører for de fleste beboere og for alle andre som bruker stranda til bading og rekreasjon.

Jeg er ikke i mot liv og røre og har ingen problemer med at flinke folk tjener penger, men jeg kaller en spade for en spade. Når Palmesus omtales fremstår det for meg som en ny versjon av H.C Andersens eventyr «Keiserens nye klær» hvor kommunen har rollen som keiseren, mens jeg har rollen til den lille gutten som sier det han ser.

God sommer til dere som er for eller i mot.