De klager på at de tidligere småkommunene rundt storbyen må bidra økonomisk fordi byen har så mye utgifter de ikke har. Det synes de er urettferdig, for de vil beholde pengene selv og trenger ikke storbyen, eller Byen…

Sist ute er Geir Berget fra Trysnes som er imot storkommunen fordi de bruker så mye mer penger på blant annet rustiltak som sitat «bygda er forskånet for…»

Han sier også at ingen under 12 år eller over 80 år bruker storbyens mange kulturtilbud… Han sier lite om de i alderen 12-80, mon det?

Til poenget med dyr omsorg for sårbare grupper med fattige, rus, psykiatri etc har jeg følgende kommentar:

Kristiansand bruker mye penger, mer enn småkommuner, på sårbare som sliter. Men mange av disse snakker ikke kristiansandsdialekt, de kommer til storbyen fra omlandet og resten av Norge, samt utlandet, nettopp fordi de i storbyen kan få en form for tilbud.

Det er nok slik at det ikke er lett å være sårbar, utenfor og med store sammensatte problemer i mer gjennomsiktige miljø, så mange søker anonymiteten i byen. Slik er det i alle byer.

Norge har en rekke frivillige organsisasjoner som gjør en forbilledlig jobb med fokus på de sårbare. Storbyen har i tillegg organisasjoner som spesialiserer seg på spesielt sårbare grupper. Nevner kort, SoN/ Sammensenteret, Kirkens bymisjon, Hjelp oss å hjelpe, Blå Kors m.fl., og alle disse får millioner av støtte fra bykassa, for nettopp å kunne bidra.

Kommunen selv har tilbud som natthjem, feltsykepleie etc etc.

Så Geir Berget, det at bygda er «forskånet for» å bruke skattepenger på sårbare mennesker er ikke det samme som at ikke disse har behov for, eller rett på bistand, eller at de finnes i hele landet, for de finnes alle steder, tro meg.

Men den omsorgen de søker, den får de altså i byen, betalt av skattebetalerne i byen…

Det samme i andre enden av tiltak. Når jeg er på hovedbiblioteket, museene, Kilden, kino og Aquarama, skøytebanen, julemarkedet, eller de mange festivalene og kulturtilbud i storbyen, så hører jeg også mange med annet enn kristiansandsdialekt… Så at de mellom 12 og 80 år med postnummer utenfor storbyen bruker tilbudene, er jeg ikke i tvil om.

For hvorfor er det nattbusser i helgene til Birkeland, Vennesla, Lillesand, Søgne mm? Er det ikke fordi det er et behov, tror du?

Og hvem gir tilskudd til alle disse arrangement, lokaler og drift, samt rydder opp gater og fellesareal etter alle arrangementene? Nettopp, skattebetalerne i storbyen…

Men det er ingen ekstra avgift fra de med annet postnummer enn storbyen for å komme og delta og nyte eller benytte tilbudene… Neida, dere er alle velkomne til å benytte våre flotte subsidierte tilbud, vi i storbyen er rause sånn, alle er velkommen.

Det store flertallet i bystyret som stemte for å avslutte omkampen om kommunesammenslåing, mener jeg viser at våre folkevalgte ser ansvaret for å gå videre, til felles beste. Håper også regjeringen anerkjenner det.

Innlegget er forkortet. Red.

Hva mener du? Du kan sende et debattinnlegg til debatt@fvn.no

Innlegget må være minst 1000 tegn, og kunne stå for seg selv.

Les mer her om hvordan du skriver et godt debattinnlegg.