Jeg tenker selvsagt på "melkingen" av norske bank-kunder.

Et eksempel på dette er at DNB, økte sine renteinntekter med hele 3,5 milliarder i tredje kvartal - og at DNB med staten som største eier med 34 prosent tjente 13,2 milliarder kroner før skatt. Det må også nevnes at DNB, hittil i år har et overskudd på hele 40 milliarder kroner.

Dette i en dyrtid der flere og flere nordmenn sliter med å få betale sine regninger - og få mat på bordet. Fakta er at kundenes innskudd har blitt en "melkeku" samtidig går aksjonærenes utbytte til himmels - med den norske stat som største eier.

Dette er etter min klare mening uklokt og umoralsk ovenfor kundene som lider og sliter i Norge.