Formålet er å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand ved å støtte prosjekter innen kunst, kultur og kreativitet. Stiftelsen har en forvaltningskapital på ca. 2,4 milliarder norske kroner pr. august 2023.

Samtidig leser vi med gru: Kommunen går med stort underskudd og stenger Kløvertun helsesenter. Stenging av Kløvertun er nødvendig når kommunen må spare penger, mener administrasjonen. Man kan knapt tro hva man leser. – Vi må snu hver stein for å holde det budsjettet vi er tildelt sier Brede Skaalerud, direktør for helse og mestring.

Det som må snus er stiftelsens formålsparagraf: «Å støtte prosjekter innen kunst, kultur og kreativitet» til også å omfatte helse og omsorg. Alternativt at Cultiva, og ikke kommunen, tar seg av all fremtidig økonomisk støtte til Kunstsilo, Kilden og Kunstmuseet mm.

Det sies at «Som man reder ligger man» som kan bety «som man steller det til for seg selv, så må man også ta støyten for de valg man gjør». Dette bør kommunens nye politikere legge seg på hjertet, om de har et....