Som ikke dette er nok, er Norge det landet i verden som har de desidert høyeste veibomavgiftene. I visstnok et av verdens rikeste land. Hvordan har vi havnet i en slik situasjon? For å se litt på jernbanen. F.eks. Sørlandsbanen som ble åpnet for ca 100 år siden. Skinnegangen er stort sett den samme, også store deler av ledningsnettet. Det har kommet noen nye togsett, og bedre lokomotiver, men de er ikke tilpasset den gamle skinnegangen, og norske værforhold. Nå vil Regjeringen prioritere dobbeltspor på jernbanen i sentrale østlandsområder. Sørlandsbanen synes å være glemt. Det kan gå mot nedleggelse etterhvert, fordi passasjerene ikke kan stole på at togene er i rute, og heller tar buss eller fly.

Bompengene øker stadig, og i løpet av få år vil det være bare el biler på veiene. Nå har riktignok Regjeringen kommet met et utspill om at elbillistene skal betale 70% av bompengene. Norge har i da et oljefond på ca 17.000.- miliarder norske kr. Hvorfor ikke ta ut et par tusen milliarder og bygge og vedlikholde veier og jernbane, uten bompenger.

Fremtidige generasjoner vil sikkert takke oss for det.