Demokratiet er grunnleggende for samfunnet vårt og valget er en av de viktigste måtene vi kan uttrykke våre meninger og påvirke samfunnsutviklingen. Dessverre er det en urettferdighet som fortsetter å eksistere i valgprosessen; og det er utenforskapet som funksjonshemmede opplever ved valgbåsene, som ikke er tilrettelagt for våres behov.

Som rullestolbruker synes jeg det er skuffende at jeg, i 2023, skal møte hindringer når jeg velger å stemme.

Den 28. august dro jeg for å forhåndsstemme. Fasilitetene ved valglokalet var ikke lagt opp slik at jeg som rullestolbruker selvstendig kunne komme meg inn og ut av valgbåsene, ei heller rekke opp til alle stemmesedlene. Båsene var for små til at jeg kunne få plass til min elektriske rullestol i avlukket og jeg hadde heller ikke mulighet til å snu stolen min for å trekke for og av gardinet.

Jeg er normalt selvhjulpen når jeg er ute og ferdes, men på grunn av dårlig universell utforming var jeg her nødt til å få hjelp til å komme meg inn og ut av avlukket.

Det føltes pinlig og nedverdigende å spørre om hjelp til noe som andre tar for gitt. Inni valgavlukkene var stemmesedlene plassert i en slik høyde at jeg som sitter nede ikke kunne rekke opp til alle stemmesedlene. Etter en iherdig innsats fikk jeg tak i ønsket stemmeseddel og var svett i panna etter å ha kjempet til meg lappen. Etter jeg hadde avgitt min stemme satt jeg igjen med en vond følelse av å være til bry og å  være annerledes.

Amalie Rakkestad (25)

Jeg synes det er sårt og urettferdig at det på en såpass viktig arena, en arena som representerer selve kjernen i vårt demokrati, ikke er tilrettelagt for mangfoldet. Dersom vi ønsker at alle skal benytte seg av stemmeretten må det legges fysisk til rette til for personer med funksjonshemminger og det må gjøres på en slik måte at velgerne får en verdig opplevelse ved valgbåsene.

Universell utforming er et prinsipp som krever at alle mennesker, uavhengig av funksjonsevne skal kunne delta fult ut i samfunnet. Det handler om å fjerne hindringer og skape muligheter for alle. Dessverre blir ikke dette prinsippet overholdt i valgbåsne. For funksjonshemmede kan det være en overveldende opplevelse å oppsøke valglokalet og oppdage at de ikke kan benytte seg av valgbåsene på en likeverdig måte. Mangelen på tilrettelegging skaper et utenforskap og sender et budskap om at funksjonshemmedes stemmer og meninger ikke blir verdsatt.

Det er viktig å erkjenne at dette ikke bare er en praktisk utfordring, men også en symbolsk en. Ved å ikke tilrettelegge valgbåsene sender vi et budskap om at det ikke er plass til funksjonshemmedes deltakelse og bidrag i samfunnet. Jeg mener dette ikke kan tolereres i et demokratisk samfunn som vårt. Jeg ønsker ikke å ha det slik. Jeg ønsker ikke at andre sårbare og unge velgere skal miste motet av slike opplevelser som jeg har hatt. Jeg har selv stemt ved fire valg og få ting har endret seg på de årene. Håpet mitt er allikevel at det ved neste stortingsvalg vil være åpne dører for alle personer, uavhengig av funksjonsnivå.