Jeg har nettopp startet et 10 ukers prøveabonnement på Fædrelandsvennen, og noe av det første jeg leser er et innlegg fra kulturredaktøren i avisen om åpningsannonsering av Kunstsilo. Dette skal skje i den norske ambassaden i London torsdag 30. november for et internasjonalt pressekorps. Hvilken flott begivenhet og for en god idé å gjøre det slik. Kunstsiloen kommer til å bli et stort kulturløft for Sørlandet og kommer til å trekke folk fra andre deler av landet og fra utlandet på samme måte som AROS i Århus i Danmark.

Jeg fulgte litt med på den intense debatten i forbindelse med Kunstsiloens tilblivelse. Mye av motstandernes argumentasjon bar etter min mening preg av liten forståelse for kulturens generelle betydning i et samfunn og kunstsiloens spesielle betydning for Sørlandet som region. Men at avisen Fædrelandsvennen også skulle hive seg på den negative bølgen med kulturredaktørens innlegg skuffet meg. Så får jeg se når de 10 ukene er gått hva jeg gjør med abonnementet.