Dette står å lese på Arkivets hjemmeside. Enn så lenge trodde vi.

For Arkivet sendte plutselig ut følgende melding til de berørte lærerne:

"Til læreren. Mange av dere som har vært lærere i Kristiansand kommune har vært med på Holocoustdagen flere ganger. Helt siden 2006 har Arkivet freds- og menneskerettighetssenter sammen med gode samarbeidspartnere arrangert denne internasjonale minnedagen. På grunn av alt som skjer i Midt-Østen og fordi mange - av ulike grunner - opplever begrepene vanskelige å holde fra hverandre, har vi i år valgt å kalle arrangementet Markering for menneskeverdet i stedet for Holocoustdagen. Dette er ikke gjort for å vanne ut innholdet - Holocoust er fremdeles et viktig element i arrangementet - men som freds- og menneskerettighetssenter har vi et ansvar for absolutt alle mennesker, og vi ønsker at flest mulig skal føle seg inkludert og ivaretatt. Navneendringen er et ledd i inkluderingsprosessen".

Ervin Kohn, tidligere forstander i Det mosaiske trossamfunn i Oslo, og tidligere nestleder i Antirasistisk Senter, kommenterte saken slik: Arkivet driver med nytale er det mest positive jeg kan si om dette. Arkivet endrer navn på den FN-vedtatte internasjonale Holocaustdagen. Skremmende og forkastelig!

Nå har Arkivet etter massivt press trukket meldingen tilbake og beklaget den.

Men skaden har allerede skjedd.

For hva har Holocaust-ofrene fra andre verdenskrig med dagens Midt-Østen-konflikt å gjøre? Og hvilke elever er det som eventuelt ville blitt "ekskludert" gjennom å markere Hitler-Tysklands utryddelse av 6 millioner jøder? Er det nynazister? Eller er det holocaustfornektere? Eller er det enkelte parter i den pågående krigen i Gaza?

Helt uavhengig av hva en måtte mene om dagens Midt-Østen-konflikt er Holocaust et faktum.

Det er det som heter å skille sak fra person! Og det er vel noe av det viktigste dagens ungdom bør lære seg!

Hvis ikke blir det stadig trangere kår for de få jødene som fremdeles er igjen i Norge, og som i stor grad er etterkommere etter de 1.100 jødene som klarte å flykte til Sverige, eller de 37 norske jødene som overlevde Holocaust under andre verdenskrig.

En kan bare frykte hva som blir neste skritt i å etterkomme kravene fra de som fremdeles hater jødene!