I Fædrelandsvennen pekte jeg på faren ved et regjeringsskifte: en regjering med Ap ville bli avhengig av partier som hadde som erklært mål å stanse den utbyggingen av stamveien som vil bety uendelig mye for innbyggere og næringsliv i landsdelen.

Jeg fikk hyggelig svar fra Aps Kari Henriksen og Kai Steffen Østensen, som prøvde å berolige med at med Ap ved roret var det ingen fare for at utbyggingen skulle stanse. Nå er det nettopp regjeringspartner Sp og støttehjulet SV som er noe av grunnen til at fremdriften nå står i fare.

Akkurat her synes jeg det er trist å få rett. Men du som stemte på et av disse partiene, visste jo også hva det valget innebar?

Samtidig har økonomien nå utviklet seg dramatisk, og Nye Veier har satt flere prosjekter på vent, på grunn av sterkt økende priser. Skal de klare å holde fremdriften, er de avhengig av å få tilført flere midler fra regjeringen.

Nå rammes vi alle av at Norges Bank setter opp rentene på lån, for å dempe inflasjonen. Man håper at vi som forbrukere skal redusere kjøpelysten, så ikke prisene går ytterligere opp. Som amatør udi økonomi stusser jeg likevel litt her: de fleste av oss er vel blitt noe mer forsiktig i pengebruken i det siste.

Med økende pris på drivstoff og strøm, øker også skattedelen som går til staten. Det vil si at mye av kjøpekraften blir sugd fra det private til det offentlige. De økte statlige avgiftene demper det private forbruket. Det må jo bidra til å dempe inflasjonen? Det skulle vel ta vekk noe av motivet for å heve rentene?

Fædrelandsvennen skriver etter det siste rentehoppet fra Norges Bank: «Høyere renter skal derfor i teorien gjøre at folk har mindre penger å bruke på andre ting, og at den lavere etterspørselen i tur skal roe prisveksten.»

Men skal vi stramme inn på alle bauger og kanter? Når staten via avgifter suger opp fra private og slik reduserer våre muligheter for forbruk, burde staten kunne bruke noe av dette på investering i varig infrastruktur, som vei.

Ved å tilføre Nye Veier friske midler, ville man kunne fullføre E 39 mellom Mandal og Lyngdal, og løfte veistandarden til et anstendig og livreddende nivå. Det ville være en vitamininnsprøyting for anleggsbransjen, som ellers ser tusener av arbeidsplasser i fare.

Hele landsdelens næringsliv føler seg truet av anleggsstans på veisektoren. Dette er alvor – for deg og meg. Her kan faktisk dagens regjering med Ap i spissen gjøre noe. Dagens situasjon kunne trenge en aktiv motkonjunkturpolitikk, også på dette feltet.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.