Han om det. For meg er det helt i orden å snakke slik når en holder tale for damene ved festlige anledninger og sånn, men helt upassende i et organisasjonsutvalg der en opptrer som arbeidsgiver for kommunens ansatte. I ettertid har diskusjonen dreid seg mye om selve formuleringen, men jeg synes det representanten sa videre, faktisk var verre. Han påpekte, i forbindelse med at kvinners sykefravær var høyere enn menns, at: «dere jenter, der har dere en utfordring å ta tak i.»

Spøk med sykefravær er ikke en særlig god idé, og Albert burde vite at mange ansatte, for eksempel i helse- og omsorgssektoren, har svært tunge jobber. Og mange av dem tilhører faktisk kategorien han nå ikke lenger skal kalle «det svake kjønn», siden noen blir «fornærmet».

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.