Dagens regjering er i den unike posisjon at den blant annet kan øke strømstøtten til folk, kommuner og næringsliv uten å måtte omfordele fra skole, helse, etc. Vi har gjennom koronakrisen blitt bortskjemte med et svært oppegående statsapparat (FHI, Helsedepartementet og ministere) som daglig har gitt oss tydelige og klare meldinger om nåtid og prognoser for framtiden.

Når en ny krise inntreffer (energi«krisen»), så er det oppstått et stort vakuum. Informasjonen oppleves som mangelfull. Uavhengig av politisk ståsted, savner mange grunnleggende lederegenskaper i form av tydelighet, ansvarlighet, samlende, forutsigbarhet, omsorg, vilje og gjennomføringsevne.

(PS! Hvordan er det mulig at Olje- og energidepartementet publiserer videoer av euforiske ministere som skryter av at det er blitt bevilget 6-10 mrd til en eventuell fremtidig økning i nettleien, all den tid det ikke er besluttet tiltak om (del)tilbakebetaling av blant annet næringslivets høye strømutgifter, noe som vil kunne redde arbeidsplasser som er i ferd med å forsvinne?)

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.