Her har de stått på, virkelig stått på, for å få bygget en drømmevei mellom Søgne og Mandal, og når så drømmen står ferdig, er det ingen som vil bruke den. Grunnen er åpenbar: pengene flyr ut like fort som farten på motorveien, og vel så det. Så blir det enda dyrere, og så blir det enda færre biler på veien, og så blir det enda dyrere igjen, og så ….. En som ser det hele utenfra, kan lett tenke på Peer Gynts iakttakelse: «og dette fikk F----- fordi han var dum, og ikke beregnet sitt publikum».

Men noe godt kan det kanskje komme ut av det hele: at resten av høyresiden skjønner at en drømmevei fort kan bli et mareritt, at drømmen er over evne. Da kan vi kanskje få en god og trafikksikker 90-vei på strekningene mellom Kristiansand og Stavanger som trenger det. Kanskje kan det til og med bli noe igjen til å ruste opp jernbanen mellom byene. Og nå har vi lært av erfaring at Fremskrittspartiet virkelig er det store sløseripartiet her i landet.