La det innledningsvis være sagt; Kilden gjør mye og produserer masse bra, den står der, vi sier heller ikke PP mener det er feil å bruke penger på kultur slik som direktøren påstår vi gjør. Vi er heller ikke «kunsthatere», snarere tvert imot.

At direktøren videre stiller spørsmålstegn ved vårt «redelige forhold til fakta» når vårt innlegg er basert på den offisielle årsrapporten for 2021, får stå for hans mening, men en slik påstand blir for oss i beste fall «merkelig» og totalt unødvendig, dog velkjent, retorikk. Det vi derimot og hovedsakelig stilte spørsmål om, noe heldigvis også direktøren anser som viktig, er viktigheten av at det stilles spørsmål til offentlig pengebruk, i denne sammenheng offentlig pengebruk inn mot kulturinstitusjoner som for eksempel Kilden. Videre spør vi om Kilden faktisk er for alle?

Direktøren mener det er svært spekulativt å bruke tall fra koronaåret i vårt innlegg, men det er jo nettopp det vi også påpekte; «Det var også et koronaår, men dere forstår nok hvor vi vil». Grunnen til at vi bruker 2021 er selvsagt fordi dette er den siste kjente årsrapporten for Kilden, som da brukes som illustrasjon.

Harald Furre har i en lengre periode hevdet at Kilden er for hele byen. Men hvem er «alle» i denne sammenhengen?

Direktøren viser til undersøkelse hvor 66 prosent av Agders befolkning mener Kilden er et sted for alle, men betyr ikke også det at så mange som 1 av 3 ikke mener det? Kilden for alle?

I tilsvaret innrømmer Furre videre at Kilden fortsatt deler ut gratisbilletter til samfunnstopper, men at omfanget heldigvis er redusert sett opp mot 2018 da Fvn avslørte ordningen. Hvem de er og hvor mange som nå får tilbudet vet vi ikke. Kanskje får media en liste denne gangen også?

Rakettforsker trenger man ikke være for å forstå at personene som den gang fikk gratisbilletter ikke var å oppfatte som «alle», ei heller som «hvermannsen». Det var i all hovedsak lønnsledende samfunnstopper og mennesker med makt i samfunnet. «Hvermannsen» var lite, eller kanskje ikke i det hele tatt, representert på listen.

Som nevnt i vårt innlegg fikk Kilden i 2021 hundrevis av millioner kroner fra fellesskapet, som betyr at for hvert eneste besøk i 2021 sponset vi hver eneste gjest med mer enn 5000 kroner. I det som Furre definerer som et normalår har Kilden ca 200.000 besøkende. Dersom man benytter seg av Furre sine tall, så sponser i så fall fellesskapet hvert eneste besøk med ca 1500 kroner, også det et høyt tall og som vel åpenbart bør være grunnlag for spørsmål og dels kritisk blikk?

I 2021 hadde Kilden ca 7 millioner kroner i billettinntekter, som utgjorde 2-3 prosent av totale inntekter. I et normalår vil nok billettinntektene være en del høyere, men vil nok for alltid være godt under 10 prosent av totale inntekter.

Pensjonistpartiet har derfor en utfordring til Harald Furre og alle politikere som hevder at Kilden er for alle. Hva om å virkelig gjøre det for alle, og ikke kun for samfunnstoppene? Hadde det være en idé å la hver eneste forestilling på Kilden for evigheten bare å være gratis? Når vi har råd til å sponse Kilden med slike enorme beløp fra fellesskapet, så har vi vel også råd til å dekke de siste prosentene, det vil si dekke det som billettinntektene nå utgjør?

Dersom alle forestillinger er gratis, så tror vi at de som har minst i byen, også de som har nest minst, for første gang har muligheten til å se de største og storslåtte forestillingene uten å bekymre seg for lommeboken. Det er vi i PP for.

Dersom det er stor etterspørsel, så bør vi legge opp et løp på at det blir loddtrekning og at de som har fått se en forestilling må vente en stund til neste gang. Slik at det er broderlig fordeling. Samfunnstopper bør heller ikke få muligheten til å snike i køen. Det må lages et ærlig og rettferdig system, slik at alle som ønsker å se gratis forestillinger stiller på like vilkår.

Det tror vi vil være med å viske ut forskjellene i byen og dra byen i rett retning, og faktisk gjøre Kilden for alle. I tillegg til viktige spørsmål om offentlig pengebruk, vil direktøren støtte et slikt forslag? Og hva med byens øvrige politikere? Kilden betales av alle, og må selvsagt da også være for alle.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.