Geir Berget utfordrer alle partiene til å svare på hvordan de vil gjøre det enklere å komme seg til Silokaia uten bil. Her kommer svaret fra MDG:

Miljøpartiet De Grønne jobber for at bussrutene gjennom sentrum skal flyttes fra Kristian IVs gate til Dronningens gate. Dette vil både gi bedre flyt i busstrafikken og redusere gangavstanden fra busstopp til kulturskolen med noen hundre meter. Bystyret i Kristiansand vedtok i november 2021 at bussene skal flyttes til Dronningens gate, men foreløpig har det ikke skjedd noe i saken. Slik vi forstår det, nekter Statens vegvesen å legge om bussrutene i sentrum før Gartnerløkka-prosjektet er bygd ferdig, og det vil som kjent ta noen år. MDG kommer ikke til å gi seg i denne saken. Vi fortsetter å jobbe for at bussene skal gå der bystyret har bestemt at de skal gå.

Miljøpartiet De Grønne støtter også desentralisert kulturskoletilbud på Tangvall og Nodeland. I den nye skolen på Tangvall er det nå 21 ulike tilbud i alt fra barnedans til tverrfløyte. Vi håper noe av dette kunne friste unger fra Trysnes og andre steder.

Flere partier, blant annet KrF, har tidligere lovet å jobbe for en ny bussrute ut til Silokaia. Dessverre er det slik at Agder Kollektivtrafikk nå legger ned bussruter i stedet for å opprette nye. Folk på Langenes og Rismyr har nylig mistet busstilbudet sitt. Så alle partier som hevder å være tilhengere av en ny bussrute til Silokaia, bes samtidig å forklare hvordan de vil skaffe penger til et forbedret og ikke et forverret busstilbud.

For øvrig støtter MDG en ny byvekstavtale for Kristiansand, fordi vi vil bruke både statlige tilskudd og bompenger på å forbedre busstilbudet.