Rosvold Andersen sier hun som mor er bekymret og vurderer å ta barna ut av skolen, dersom det ikke går an å få fritak for en type undervisning og detaljer som hun synes er svært upassende. Selv, så var jeg ikke klar over at 8-10 åringer lærte om «onani», «runking» og «pikken» selv om jeg til nå har hatt 4 barn i den alderen på skolen og 2 til på vei. Som pappa, er jeg helt enig med Rosvold Andersen at dette er i tidligste laget og unødvendige detaljer for små barn. At de lærer dette på et senere stadium er selvsagt en annen sak. Barn er alle forskjellige, og familien kjenner disse best.

Flere ledende politikere og samfunnsdebattanter har gått til angrep på både PP Kristiansand og Rosvold Andersen sin holdning til dette temaet, og flere beskyldninger har haglet om det ene etter det andre. Det merkes også at flere av kritikerne ikke har barn selv. Det som går igjen er at man må ha tillit til lærerne, tillit til skolen og forstå viktigheten av opplysninger slik at man bekjemper overgrep.

Som oppvekstpolitiker i Kristiansand kommune, så må jeg for det første si at jeg er glad for foreldre som bryr seg og som tar ansvar og setter grenser for sine barn. Det er foreldrenes rolle og plikt, uavhengig av hvem deres barn har med å gjøre. For det andre, så reagerer jeg på politikere som går til frontalangrep på bekymrede mødre (eller fedre) som ytrer noen av sine bekymringer. For det tredje, så lurer jeg på hvem det er som bestemmer detaljnivået i undervisningen og hvor godt prøvd dette er på barn i forskjellige aldre.

Når andre politikere kritiserer, sist ute er to fra Høyre, så lurer jeg på hvor trygge de egentlig er på skolen, lærerne, undervisningen og effekten opplysningen har på overgrep? Jeg lurer også på i hvilken grad den motsatte effekten har på barn som blir utsatt for denne type detaljer for tidlig? Barn ned i denne alderen har ikke lov å se nesten noen type filmer på tv eller kino fordi detaljgraden av sex eller vold er for stor, men når det kommer fra skolen er det greit? Det er åpenbart noe som ikke harmonerer, på den ene siden skal det være fri slipp, men ikke på den andre siden…

Jeg synes det er flott at Høyre gjør det klart at de har tillit til skolen og undervisningen, og at de vil overlate oppdragelsen av barna til det offentlige, men det siste er ikke vi i PP med på. Vi synes skolen og lærerne gjør veldig mye bra, men kan ALDRI erstatte familien og foreldrene. Man trenger ikke si mere enn 12.7% mobbing i skolen, så forstår man at utfordringene her fortsatt er gigantiske og at det ikke er tiden for å kaste flere oppgaver fra familien på lærerne.

Jeg vil takke Rosvold Andersen for å løfte et viktig tema og be våre politiske kollegaer og motstandere forsøke å ta temaet og debatten seriøst uten å måtte sette merkelapper på de som ikke er enige med dem selv.