Ved å komme med et forbud forsøker brannvesenet å forebygge, slik at de reduserer antallet branner. Det er bedre å forebygge enn å drive med brannslukning. Både for lommeboka, miljøet og brannmannskapene.

Er det andre arenaer der det også er bedre å forebygge enn å drive med brannslukning?

Nobelprisvinneren i økonomi i år 2000, James Heckman, har sagt at barn er en bedre investering enn bank og børs. Barnehager i hele Norge varsler om at noe må gjøres med bemanningssituasjonen. Vi må øke bemanningstettheten!

Med flere ansatte til stede på avdelingen samtidig, er det større sjanse for at vi klarer å hjelpe de sårbare barna og hindre at de faller utenfor senere i livet. Utenforskap er svært kostbart for samfunnet. I 2021 ble det utarbeidet en rapport av Barne- og familiedepartementet som heter «Samfunnsøkonomisk vurdering av marginalisering og utenforskap». I rapporten ble det anslått at det offentliges utgifter til utenforskap ville komme på 314 milliarder kroner dette året.

Og hvor mye koster det med flere ansatte i barnehagen? I 2018 beregnet daværende kunnskapsminister Jan Tore Sanner at det ville koste rundt 14 milliarder å la pedagog- og bemanningsnormen gjelde hele barnehagens åpningstid.

Hva er mest økonomisk? Én enkeltinvestering eller høye, årlige kostander?

Ved å øke bemanningen i barnehagene får de ansatte anledning til å levere barnehagetilbud med god kvalitet, slik det er ment å være. En god bemanning i barnehagen er viktig for barnas første møte med språk, lek, relasjoner og samspill, tilhørighet, livsmestring og vennskap. Flere kommuner har de siste årene gjennomført prosjekter med toppet bemanning. Det førte til mindre bruk av vikarer og en mer forutsigbar hverdag for barna. Sykefraværet gikk også ned, noe som er bra økonomisk og stabiliteten i personalgruppa.

Politikere i Kristiansand: Hva om vi blir en av kommunene som velger denne løsningen, ikke som et prosjekt, men som en varig løsning?

James Heckman har sagt at det å gi barna en omsorgsfull barndom er vår viktigste samfunnsinvestering. Tør dere å investere? Tør dere å gjøre en investering i år og vente flere år på avkastningen? Avkastningen kommer i form av barnas senere deltakelse i skole og arbeidsliv, i tillegg til reduserte velferdsutgifter.

Vi trenger nemlig den investeringen. «Vi» er barnehagebarn, ansatte og samfunnet. Vi skulle helst hatt den for lenge siden. Når ansatte driver med brannslukning i barnehagen, mister vi muligheten til å drive det pedagogiske arbeidet med og for barna. Brannvesenet har som jobb å slukke branner, men likevel jobber de forebyggende å unngå det. Vi vil også forebygge. Gi oss den bemanningen vi trenger slik at vi kan bruke dagene på å forebygge og ikke slukke små og store branner.