Jeg er glad for at du har sett at alt ikke er bra ved sykehjemmene. Da er vi iallfall enige om at det er et potensial til forbedring.

Vi bør begge to ha interesse av at forholdene ved institusjonene skal bli bedre.

Jeg har nok ikke prioritert å fremheve det som eventuelt fungerer. Det jeg har vært opptatt av er at pasientene skal gis en anstendig behandling i livets sluttfase. Da må jeg ta tak i det som ikke fungerer og ikke supplere med eventuelle glansbilder med eller uten glans.

Jeg har vært opptatt av eldreomsorgen i 14 år. Jeg har besøkt mange sykehjem. Også i Kristiansand, og Strømmetunet.

Jeg ser ingen hensikt i å ta opp en haug med enkeltsaker for å forklare hvorfor jeg har reagert. Jeg vil allikevel ta opp en historie som jeg selv var del av. Jeg skal gjøre dette kort.

Telefon fra sykehjem. Måtte følge mor til sykehus for blodoverføring. Ansatte hadde ikke tid.

Møtte opp dagen etter. Fulgte min mor til sykehuset. Lege kom, beklaget en feil under behandling. Mor hadde fått væske i lungene. Fikk skriv med til sykehjemmet. Mor måtte følges opp.

Besøkte mor dagen etter. Hun hadde store pusteproblemer. Hikstet etter luft. Kontaktet vaktrommet. Ba dem kontakte sykehjemslegen. De torde ikke forstyrre legen. Etter påtrykk ble kontor, hjem og mobil oppringt. Ingen svar fra sykehjemmets lege.

Ansatte var lettet. Nå kunne de ikke gjøre mer. Etter påtrykk ble legevakt oppringt. Lege rekvirerte ambulanse og mor havnet på sykehuset. I tillegg til væske i lungene ble underernæring og dehydrering konstatert.

Så galt kan det gå. Respekten for legen var så stor at de ansatte ikke torde gjøre jobben sin. Slik kan respekten for «øvrigheta» slå ut.

Jeg håper, kjære Kari Johnsen, at vi begge to kan gjøre en innsats for å forbedre det som ikke fungerer. De forholdene som fungerer i dag, fungerer kanskje ikke i morgen fordi personellsituasjonen ikke er den samme.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.