Kommunen har et ønske og fører en politikk hvor eldre skal bo lengst mulig hjemme. Det kan søkes om en korttidsplass etter et sykehusopphold eller når det er for vanskelig for pasienten å bo hjemme. Valhalla Helsesenter tilbyr denne tjenesten.

Nå planlegges det å fjerne 20 korttidsplasser. Nåløyet for å få innvilget et korttidsopphold på 1-3 uker er allerede lite nok. Forvaltningen gir avslag på mange av søknadene som sendes inn. Brukerne som passerer nåløyet er ofte svært syke. Noen av brukerne blir sågar på institusjonen til de får tildelt plass på sykehjem. Slik ønsker vi at det fortsetter å være!

Ikke fjern et godt fungerende tilbud til mange av de svakeste vi har iblant oss. De klarer ikke å tale sin egen sak i media, de blir brikker i dagens politikk og plan for å spare penger. Et opphold på korttidsinstitusjon gir mange pasienter et løft. Det er det løftet de trenger for å komme hjem til egen bolig og kjente omgivelser. Hos andre er det et stopp før livet ebber ut.

Der får de tilbringe sine siste dager og palliasjon eller lindring er hovedfokus. Personalet er drillet på både å tilrettelegge og planlegge for hjemreise, slik at tiden etterpå blir best mulig.

I andre tilfeller ser vi at pasienten stadig blir dårligere. Dersom pasienten ikke lenger klarer å ta til seg mat og drikke eller svelge tabletter, så starter vi med palliasjon. Både pasient og pårørende ivaretas av et helsepersonell som har som hovedmål å lindre og gjøre den siste tiden best mulig.

Morgendagens eldreomsorg trenger både korttidsopphold for å styrke pasienter til å vende hjem, plass til å ivareta de som trenger institusjonsopphold i påvente av fast plass på sykehjem og ikke minst de som trenger oppfølging når livet ebber ut.

Min appell til de folkevalgte er: Ta ikke fra oss 20 plasser for å yte god omsorg og pleie, enten det er hjemreise, sykehjem eller siste stopp som er endelig destinasjon! Tenk dere om!

Disse spørsmålene er til de som sitter i forvaltningen/administrasjonen:

Hvor mange eldre venter på sykehjemsplass? Hvor mange langtidsplasser finnes det i kommunen?

Hvordan skal hjemmesykepleien ivareta pasientene, når det er nesten umulig å få tildelt en elektrisk sykehusseng? (De må ha senger som kan reguleres for å endre leie og ha riktig arbeidshøyde.)