90 offentlige millioner er brukt til dette pilotprosjektet på Egsjordet. Og, hva nå? Hva skal nybygget nå brukes til?

Jeg har stilt meg flere spørsmål i denne saken. Ikke minst om hvor den fortløpende kontrollen har vært? Rapporten som nå foreligger fra PWC viser jo illevarslende feil og mangler ved kontroll og økonomistyring. Fra et langt arbeidsliv, hovedsaklig med økonomi og regnskap som arbeidsoppgaver, er jeg vant med at revisjon og kontroll har vært gjort fortløpende med rapportering til ledelse og styre i de bedriftene der jeg har hatt mitt virke. Og minst en gang i året er en fullstendig rapport fremlagt i forbindelse med årsregnskap og årsmøte.

Fungerer det ikke slik i det offentlige? Er det først i etterkant at det blir kontroll av om 90 millioner offentlige kontroller er brukt i overensstemmelse med søknad? Og hva med løpende regnskapsførsel? Jeg vil vel tro at daglig leder har hatt kvalifiserte ansatte til å styre økonomi og føre regnskap ? Og hva med styrets oppfølging?

Ja, en rekke spørsmål har vært og vil nok bli reist. Er der forhold som er så graverende at politiet må involveres? La oss nå ikke håpe det. Her må det vel være flere enn daglig leder som sitter med et ansvar. Hun har nå fått sin avskjed av det nye styret. Men det styret som har sittet fram til i dag må vel også være i søkelyset?

Men Andreas Hus står nå her klar til innflytting på Egsjordet. Og da må det jo fylles med innhold. Nå er Ansgar Gabrielsen kommet inn som ny styreleder, og jeg har vanskelig for å se at Andreas Hus kunne velge en bedre person til å søke å finne en løsning på veien videre. Gabrielsen har jo med sin lange politiske karriere i sentrale roller dokumentert sin kapasitet. Så jeg har nå troa på at han sammen med sitt styre og i samarbeid med regjeringen kan finne en løsning til beste for det formålet Andreas Hus er tiltenkt.

Så til Gabrielsen og styret, tvi-tvi dette må vi få til på Egsjordet!

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.