En god teoretisk tanke dette. Men hva blir konsekvensen? I dag er det vanskelig for gamle folk å få plass på et syke/pleiehjem. De må helst være mer eller mindre demente. De som derfor ikke får plass blir avhengige av en velfungerende hjemmesykepleietjeneste. De som jobber i denne tjenesten har en tøff hverdag. Ikke alle de kommer på besøk til er heller alltid like imøtekommende. Sykefraværet er til tider større enn på pleie/sykehjem, der sykefraværet ligger på ca 15 prosent. I befolkningen ellers er det ca 5 prosent. Da er det vel ikke så vanskelig å forstå at det offentlige må bruke mer penger til å tilrettelegge for store forbedringer.

Dette vil koste, men vi har da en ganske god økonomi Norge? Det handler om prioriteringer. Mye tyder på ar det blir for dyrt å ivareta de eldre på en god måte i fremtiden. Samtidig lever folk lenger.

Litt av en utfordring?