Regjeringen som i disse tider burde bidra til å skape trygghet, skaper i stedet usikkerhet, frustrasjon og uro gjennom økte skatter som får store konsekvenser for næringsliv og mange innbyggere. Samtidig er det en detalj i budsjettet som skiller seg ut. Regjeringen trekker fullstendig støtten til Senterpartiets nemesis – dyrevernorganisasjonen NOAH.

Folk flest har ikke nødvendigvis et forhold til denne organisasjonen, eller er for den del enig i hva organisasjonen står for. NOAH har jobbet for dyrepoliti, bedre kontroll med norske dyrehold, forbud mot pelsindustri og for økt fokus på dyrevern. I 2022 fikk NOAH ca. 740.000 i støtte fra staten. I 2023 med Senterpartiet ved roret får de 0 kr.

Ansvarlig statsråd Sandra Borch har ingen god offisiell forklaring til hvorfor støtten trekkes, men Senterungdommens leder jubler. Det var ifølge VG de som foreslo at NOAH skulle være uten statsstøtte, med begrunnelse at NOAH jobber for truede rovdyr og et mer plantebasert landbruk. Altså i strid med Senterpartiets politikk.

Man kan ha mange meninger om hvordan støtte fra statsbudsjettet bør fungere, og hvordan partiene i regjering prioriterer hjertesaker. Men når Senterpartiet så tydelig straffer NOAH med å fjerne statsstøtten, på grunn av politiske uenigheter, samtidig som de prioriterer Bygdeungdomslaget og 4H, blir det så feil. Nettopp det at NOAH bidrar med et annet syn i debatten enn disse organisasjonene, og regjeringspartiene, er en grunn til at de bør få statsstøtte. Regjeringen bruker sin makt til å kneble meningsmotstandere, og fra et demokratisk ståsted er ikke dette greit.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.