Ser ordfører Skisland er glad for at tyske energiselskap vil etablere seg i Kristiansand. Kan det tenkes at siddisene har forstått at tyskerne er ute etter kraften, de vil vel ha den til Tyskland. Nå må det bli slutt på denne naiviteten.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.