Han er fremdeles for utenlandskabler, det er greit å vite. Jeg er glad vi fikk et vedtak om å evaluere dem.

Hvorfor han ikke svarer på spørsmålene vet jeg ikke. Her er de på en enklere måte:

Hva er Høyres løsning på den akutte strømkrisen? Jeg finner ingen i deres alternative budsjett.

Hva gjør Høyre m CO2-avgiften? Jeg finner ingen svar i Høyres budsjett?

Jeg finner ikke en gang tekst om likere strømpris i hele landet.

Igjen skyver han alt ansvar på regjeringen, uten å nevne at pengene min santen renner inn i kommunekassa også? Vil han bruke noen av dem som kommer inn i hans kasse? Tar han ansvar overfor Å energi og bidrar til at de tilbyr gode fastprisavtaler slik regjeringa faktisk har lagt til rette for?

Hos Høyre finner jeg kutt i batterisatsinga, en næring som Agder ønsker å utvikle og økte drivstoffpriser. Svært lite ellers som kommer Agders befolkning til gode.

Han peker på ansvar. Kan vi ha forskjellig oppfatning av hva det er? Jeg tar ansvar ved å fortelle hva som er regjeringens energi- politikk. Jeg sier det ikke finnes noen enkle løsninger nå, jeg lover ikke mer enn vi kan holde, til manges frustrasjon.

Vi er en mindretallsregjering og Høyre utfordrer ikke regjeringens politikk i strøm saken på Stortinget. Det vet Bernander godt. Likevel bruker han mest energi på luftige angrep på regjeringa. De kunne like godt vært rettet mot Høyre som heller ikke har andre svar.

Ap vil ha lavere priser (og kostnadene synker), vi vil ha likere priser i hele landet. Det krever politisk styring. Høyre har ønsket mer marked.

Ap vil ha forutsigbare løsninger som gir rimeligere og likere pris.